TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme Suomen lakeja ja asetuksia yksityisyyden suojasta.

Oheisesta rekisteriselosteesta löydät lisätietoa yksityisyytesi suojasta.

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterin nimi
Lounaskahvila Manu Ay pöytävaraukset ja tarjouspyynnöt

Rekisterin pitäjä
Lounaskahvila Manu Ay, Y-tunnus: 2313473-0

Hirsimetsäntie 56, 15200 Lahti

Rekisteriasioista vastaava:
Lounaskahvila Manu Ay taloushallinto

Henkilötietorekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriseloste koskee sellaisten luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittelyä, jotka lähettävät ravintoloiden nettisivujen kautta pöytävarauspyynnön tai tarjouspyynnön. Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

pöytä- ja tilavarausten hallinnointi
tarjousten tekeminen
asiakassuhteen hoito, mm. asiakasviestintä
Rekisterin tietosisältö
Asiakkaista kerätään ja tallennetaan seuraavat henkilötiedot:
Pöytävarauksen tekijän tiedot eli henkilön etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, seurueen isännän tai emännän nimi, mikäli eri kuin varaaja esim yritys

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella asiakkaalta itseltään. Henkilötietoja ei kerätä muista lähteistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Asiakkaiden tietoja ei käytetä muihin kuin yllämainittuihin tarkoituksiin ja tietoja ei luovuteta muille tahoille

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Varauksiin liittyviä tietoja käsittelevät vain kyseessä olevan ravintolan varauksia hoitavat henkilöt. Taloushallinto saa tiedot jos asiakas haluaa laskutuksen. Noudatamme tietojen käsittelyssä henkilötietolakia sekä muita tähän sovellettavia, Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä.

Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä henkilötietolain 29 §:n mukaisesti vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen korjaamista.

Tarkastus- tai korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
Lounaskahvila Manu Ay, Hirsimetsäntie 56, 15200 Lahti